Kierownik budowy

Nazywam się Krystian Falkowski. Jestem magistrem inżynierem budownictwa o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz jestem członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Oferuję usługi w zakresie nadzoru budowlanego w promieniu do 70 km od Grudziądza.
Z każdym klientem zawieram umowę, w której są określone prawa i obowiązki obu stron (inwestora i kierownika budowy)- daje to gwarancję jasnej i rzeczowej współpracy.