Zakres usług

  • pełnienie funkcji kierownika budowy
  • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
  • odbiory budynków i lokali mieszkalnych
  • przeglądy okresowe budynków
  • kosztorysowanie
  • opinie techniczne
  • pomoc techniczna i administracyjna